หายใจ - ภาพวาดตัวอย่าง

ภาพวาดทั้งหมดนำมาจากหนังสือ Marine Diesel Basics

- คลิกที่ภาพวาดเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละหัวข้อ

ทำไมต้องทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ
ประเภทของการบริโภคอากาศ 5

ห้องเครื่องยนต์
Ventilation

Engine Room Blowers

หัวข้อที่ครอบคลุม
ในบทที่ 6

6 รูปวาด + ข้อความ

การบำรุงรักษา - หายใจ: Air Intake & Exhaust

การบำรุงรักษา - การหายใจ

ความกังวลหลัก
รายการงาน
ทำไมต้องทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ
1 ทำความสะอาดตัวกรองอากาศ
2 ตรวจสอบการไหลของอากาศที่เพียงพอผ่านห้องเครื่อง
3 ตรวจสอบและซ่อมแซมฉนวนกันเสียง
เรื่องเตือน

พิมพ์ง่าย PDF & Email
กลับ