น้ำหล่อเย็น / สารป้องกันการแข็งตัว - ภาพวาดตัวอย่าง

ภาพวาดทั้งหมดนำมาจากหนังสือ Marine Diesel Basics

- คลิกที่ภาพวาดเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละหัวข้อ

การติดตั้งเทอร์โม

ตารางสภาพน้ำหล่อเย็น

หัวข้อที่ครอบคลุม
ในบทที่ 5

4 รูปวาด + ข้อความ

การบำรุงรักษา - น้ำหล่อเย็น / สารป้องกันการแข็งตัว

รายการงาน
Ethylene Glycol Coolant / Antifreeze
1 ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น / สารป้องกันการแข็งตัวในส่วนหัวถังหรือขวดน้ำล้น
2 ตรวจสอบสภาพของสารหล่อเย็น
3 ระบายและแทนที่น้ำยาหล่อเย็น / สารป้องกันการสึกหรอ
เรื่องเตือน

พิมพ์ง่าย PDF & Email
กลับ