සාම්ප්රදායික සාගර ඩීසල් පදනමේ ව්යාපෘතිය

මැරීන් ඩීසල් මූලික නිර්මාතෘ ඩෙනිසන් බර්විච්

සමාව ඉල්ලන්න ඔබගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ලබා ගැනීම සඳහා පෝරමය වින්‍යාස කිරීමේ ක්‍රියාවලියක මම තවමත් සිටිමි.

මා එය ක්‍රියාත්මක කරන තුරු කරුණාකර මෙම තිරයේ පහළ වම්පස ඇති සජීවී චැට් බොත්තම භාවිතා කර දායක වන්න.

අපහසුතාවයට කනගාටුයි.

ඩෙනිසන්

මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය
ආපසු