සඳහා අත්පොත සමුද්ර ප්රධකයෝ

හිමිකරු සහ වැඩමුළු අත්පොත සෑම නෞකාවේ පුස්තකාලයකම කොටසක් විය යුතු වැදගත් ලේඛන වේ. ආරක්ෂිතව ක්රියා කිරීම, නඩත්තු කිරීම සහ නිවැරදි සේවා සඳහා අවශ්ය තොරතුරු සපයා ඇත.

මෙම පිටුවෙහි අත්පොත ප්රසිද්ධ තොරතුරු සහ අධ්යාපනය සඳහා ලබා දී ඇති අතර නොමිලේ ලබා ගත හැකිය. ලේඛනවල සඳහන් කර ඇති ප්රකාශන හිමිකම් හිමිකරුට අයත් සියලුම ප්රකාශන හිමිකම්.

කැනඩාවේ ටොරොන්ටෝහි ඩිනිසන් බර්වික් නැව් ඩීසල් පදනම ආරම්භ කරන ලදී

(ඔබ සොයන දේ සොයාගත නොහැකි නම් මට සජීවී චැට් හරහා පණිවිඩයක් එවන්න, නැතහොත් වෙනත් නැවියන්ට උපකාර කිරීම සඳහා බෙදා ගැනීමට පැරණි අත්පොත් තිබේ.

මෙම බාගැනීම් ප්‍රයෝජනවත් නම් කරුණාකර a පරිත්යාගයක් වෙබ් සත්කාරක පිරිවැය සහ අනාගත සංවර්ධනය ආවරණය කිරීමට.

ස්තූතියි,

ඩෙනිසන්

සමුද්රික ඩීසල් මූලික කරුණු 1
නඩත්තු කිරීම, තැබීම, නිර්දේශ කිරීම

• සමුද්ර ඞීසල් පද්ධතියේ සියළු කොටස් - ඉන්ධන,
ලිහිසිකරණය, ශ්වසනය, විද ත්, සර්න් ග්රන්ථි, ප්රෝලයර් ආදිය.
• 140 + කාර්යයන්, 300 + ඇඳීම්, 222 පිටු
• කාර්යයන් පැහැදිලි පැහැදිළි හා කුඩා අකුරු සහිතව සම්පූර්ණයෙන්ම පැහැදිලි කර ඇත
• සෑම කාර්යයක් සඳහාම අවශ්ය සියලු උපකරණ සහ සැපයුම්
• කඩදාසි අමෙරිකානු ඩොලර් 15.99 £ 10.99 € 12.99
• ebook (කුක්, කොබො, අයිබීස්, ගූගල්, එප්පබ්) US $ 9.99


මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය
ආපසු