Disanje - uzorak crteža

Svi crteži preuzeti iz knjiga Marine Diesel Basics

- kliknite na crteže da biste saznali više o svakoj temi

Zašto čistiti vazdušni filter?
5 Tipovi vazdušnih otvora

Engine Room
Ventilation

Motorna soba puhala

Teme pokrivene
u poglavlju 6

6 crteži + tekst

Održavanje - Disanje: Ulaz vazduha i ispuh

Održavanje - Disanje

Glavne brige
Lista zadataka
Zašto čistiti vazdušni filter?
1 Očistite zračni filter
2 Provjerite odgovarajući protok zraka kroz strojarnicu
3 Pregledajte i popravite izolaciju zvuka
Cautionary Tale

Print friendly, PDF i e-pošta
natrag